Thương hiệu VALERA

Máy Sấy Tóc Valera Epower 2020 Pure White

Xuất xứ: Thụy Sỹ

175.00 USD 4,200,000 đ 210.00 USD 5,040,000 đ

Máy Bấm Phồng Valera Iron Silhouette Professional

Xuất xứ: Thụy Sỹ

61.30 USD 1,471,200 đ 97.80 USD 2,347,200 đ

Máy Duỗi Tóc Valera Pro Sleek Pro 6.0

Xuất xứ: Thụy Sỹ

97.80 USD 2,347,200 đ 138.00 USD 3,312,000 đ

Máy Bấm Phồng Chân Tóc Valera Volummissma

Xuất xứ: Thụy Sỹ

55.50 USD 1,332,000 đ 81.70 USD 1,960,800 đ

Máy Sấy Tóc Valera Swiss Light 3200

Xuất xứ: Thụy Sỹ

44.84 USD 1,076,160 đ 71.00 USD 1,704,000 đ

Máy Sấy Tóc Valera Swiss Silent Jet 6500 Light Ionic

Xuất xứ: Thụy Sỹ

85.60 USD 2,054,400 đ 133.00 USD 3,192,000 đ

Máy Sấy Tóc Valera Hair Dryer Swiss Metal Classic 1955

Xuất xứ: Thụy Sỹ

83.00 USD 1,992,000 đ 149.00 USD 3,576,000 đ

Máy Sấy Tóc Valera Swiss Metal Master Light Silver

Xuất xứ: Thụy Sỹ

81.60 USD 1,958,400 đ 143.60 USD 3,446,400 đ

Máy Sấy Tóc Valera Swiss Metal Master Light Gold

Xuất xứ: Thụy Sỹ

97.80 USD 2,347,200 đ 154.00 USD 3,696,000 đ
© 2020 Muzasi.com. Bản quyền thuộc về Muzasi Global