Close
Trang chủ

Chính sách bảo mật thông tin

1. Bảo mật thông tin cá nhân

  • Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên muzasi được bảo mật tuyệt đối. MUZASI cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng MUZASI

2. Chính sách lưu trữ thông tin

  • MUZASI sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của MUZASI
  • Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, MUZASI có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.
  • MUZASI sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của muzasi nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.
  • BAN QUẢN TRỊ MUZASI GOLBAL TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
© 2022 Muzasi.com. Bản quyền thuộc về Muzasi Global